Květen 2010

Kytice

22. května 2010 v 20:50 | biamart |  Příběhy

Stála tam na prknech
Krásná jak obrázek,
Já hledal odpověď z nespočet otázek.

Stála tam rozvitá
Jak luční květinka
Kde vítr roznášel života semínka.

xxxxxxxxxxx

Zatuchlá místnost a plesnivá podlaha
Čekání na kata a pištění krys
Praskání ve zdech a mříže před sloupy
A z rány člověka tekoucí hnis

O Praze

10. května 2010 v 20:07 Úvahy

"Praha je neklidné místo, lidé jsou zde povýšení, snaží se vypadat vznešeně anebo jsou servilní, závislí na zdejším způsobu života. Chybí jim přirozená senzitivita, je to podivná směsice třídně založené blahosklonnosti a servility, bez jakékoliv důvěry k bližnímu. Praha je na jedné straně městem okázalého luxusu a plíživé pouliční bídy na straně druhé. Je pro ni příznačná neplodnost myšlení postrádajícího víru."


Albert Einstein - o svém pobytu v Praze v roce 1911